søndag den 29. januar 2012

og HØRELSE

Nedenfor følger en lille debat, der fandt sted på facebook. Facebook er sådan indrettet, at hvad der bliver sagt og hørt ingen steder fremgår efterfølgende. Det er en sygdom. Af samme grund fastholder jeg mit raske hjertekøds hørelse og forstandige dømmekraft, på min blog. Mit håb er naturligvis, at der sker de "omlægninger", jeg har forelagt den danske befolkning, i al oplyst åbenhed, offentligheden. - Tak til de medvirkende, Sharon og Mogens.
Jens Haarup Mortensen

Er der stemmeret i Danmark?

Top of Form 1

Synes godt om · · Stop med at følge opslag · Del · 26. januar kl. 22:30

Mogens Georg Andersen Det afhænger af om du spørger Alf eller Hal.
26. januar kl. 22:51 · Synes godt omJens Haarup Mortensen Hvad mener du?
26. januar kl. 23:11 · Synes godt om ·
1

Sharon O' Connor Aastrup jeg kan ikke stemme, jeg er trods alt ikke dansker og selvom jeg har levet her i 30 år, ville jeg helst være Irer, for ikke andet end at bevar mit herrekomst og min sjæl, og saadan er det! Gud bevarre Danmark. og det mener jeg med respekt.
fredag kl. 03:07 · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Det lyder godt Sharon, jeg mener, at du helst vil være den du er med det du kommer fra. Det er vigtigt, centralt, at stå ved sin oprindelse - kende til sine slægtsforhold og deres samfundsmæssige baggrund. Jeg har ikke noget imod mennesker fra andre lande, men noget imod løgnere, mennesker uden ærlig indrømmelses-evne. Irere kan sagtens forstå, hvorfor der værnes om folkekultur i almindelighed, herunder det danske sprog, ja det kan samtlige nordiske mennesker, tror jeg. EU kan imidlertid ikke fatte det! - Endeligt, skal jeg også sige, at det var noget andet, jeg havde i tankerne, da jeg skrev spørsgmålet, nemlig for at gøre opmærksom på forholdet mellem ret og skrift, ikke mindst forholdet mellem STEMMEret og HØRELSE. Ja, Sharon O'C Aastrup, må GUD bevare Danmark og satan æde musvinske rotter og romersk-katolske jødesvanser op. Da ikke mindst dem, der virker i den lutheranske stats-evangilisk-systemfascistiske folkekirke med den romerske gudinde Justitsia hænger ind over sig i by-land-og-højesteret!
fredag kl. 09:44 · Synes godt om

Mogens Georg Andersen
Det samme kan jeg jo spørge dig om. Men jeg kom altså til at tænke på debatten mellem Alf Ross og Hal Koch efter krigen, omkring definitionen af demokrati.

Jeg finder det forøvrigt mystisk og foruroligende at du mener det nødvendigt at omtale andre religiøse befolkningsgrupper som svin og svanser. Jeg, for min part, kan vil hvert fald gerne slå fast, at det ikke er mit Danmark du postulerer at kæmpe for.

Hvad mener du egentlig med stemmeret og hørelse?
fredag kl. 21:44 · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Mogens Georg Andersen. 1. Den debat kender jeg ikke til. Men om definitionen af demokrati skal jeg sige, at "demokrati" oversat til dansk betyder "folkestyre". Og videre, at demokrati KUN giver mening som "demokratiske spilleregler". Demokrati er med andre ord en rationel tankegang, der skal sikre at FOLKETINGET lader den danske slægts befolkning kommer til orde. Demokrati er ikke andet end et element i folketingets livsbekræftende udledelse, udvikling, udfoldelse af VORT samfund.
I går kl. 14:53 · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Hov, jeg blev ikke færdig, Mogens. 2. Jeg omtaler ikke andre religiøse grupper, nej, jeg nægter at adlyde Pavens gud, eftersom reformationen er foregået, blot ikke er indrømmet i den danske befolkning. Det betyder videre at der ingen stemmeret er i sand dansk hørelse deraf. Pavens gud er under indflydelse af oldgræsk politisk stats-tænkning; vatikanstaten - og - jødernes lovbegreb siden Metusalem. Jødernes dannelseskultur, den måde jøderne får mennesker i Israel til at adlyde gud, er ved omskære deres sønners pik, sådan at seksuldriftens udvikling i puberteten fører jødens åndsvid ind i skrift-lov-og-retskulturen, SKRIFTEN. Derved har jøder lige siden deres første kampe fornægtet Gudlivets egen åbenbarne forstand som menneske, nemlig at man er født og skabt som helt menneske og altså, at der hverken skal trækkes fra elller lægges til. Det er med andre ord årsagen til langt størstedelen af de blodbad, der er foregået på europæisk grund, eftersom den romersk-katolske kirke, samt de skolastiske universitets-forordninger i kølvalndet derpå, jo har pisket hele svineriet ind i "vort" kød ved romer-hærens kejserlige foretagende gennem tiderne. Ik' sandt universitas-profundis-fis!
I går kl. 15:10 · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Hov jeg blev ikke færdig Mogens. 3. Musvinske rotter er mennesker fra mellem-østen, der har efterlignet jødernes lov-og-retskultur. Og det er såmænd derfor, at de også er vrede på jøderne. Der sker nemlig det, når man som menneske lærer at læse og forstå, skrive, at man ligeså stille og roligt bliver ført ind i SKRIFTENS åndsvid, dermed alle de uhellige gamle kampe. Det er vanrøgt af menneskeliv. Og uanset, hvad du ellers måtte mene, så kan Danmark og den oplysningstrolige danske befolkning, der forlængst er givet stemmeret i såvel tale som skrift - med henblik på at tilvejebringe VORT sande, hjertelige og ærlige køds hørelse, så et ordentligt bredtfavnende høringsgrundlag for lovgivningsvirksomheden kan tilvejebringes og ret være ret som hørt i Gudlivets eget favntag med os - jeg sagde, så kan Danmark og den oplysningstrolige danske befolkning ikke være tjent med at skulle regeres af mellemøstlige konflikter, hvis rod som sagt er hellige bøgers vanrøgt af menneskeliv. Endeligt skal jeg da gerne påpege, hvad jeg allerede har sagt og lagt frem på min blog, mit bidrag til kirkedebatten JHM:BUD:::JHM, at livets nye vidnesbyrd på dansk grund, jo altså ikke kan opstå, sålænge den romersk-katolske-lutheransk-stats-evangeliske folkekirke, kun har hørelse for jødisk slægtshistorie. Næstekærlig hilsen Jens.
I går kl. 15:28 · Synes godt om

Mogens Georg Andersen
Kære Jens

Ad. 1.: Debatten udspillede sig umiddelbart efter krigen. Alf Ross forfægtede en institutionel demokratidefinition der i praksis medførte et elitedemokrati. Stemmeretten skulle alene bruges til at stemme repræsentanter i folketinget og intet andet. Hal Koch derimod, ser demokrati som en livsform der gennemsyrer et samfund fra sogneråd til direktionsgang. For Koch handler det om at lade mindretallet komme til orde og få indflydelse gennem kompromisset. Debatten viser meget godt, at der ikke er noget der KUN giver mening på den ene eller anden måde.
Jeg antog naturligvis du sigtede til demokratidebatten, siden du brugte udtrykket stemmeret, der jo hører til denne debat.
Ad 2.: Eftersom jeg har lidt svært ved at få hoved og hale på hvad du egentlig mener – på visse punkter tror jeg faktisk jeg er meget enig med dig – vil jeg bare påpege, at det bureaukratiske system på mange måder netop er et opgør med den romersk-katolske kristne arv. Tilmed får den protestantiske arbejdsmoral æren/skylden. Det er snarere den kultur der har invaderet de katolske lande end omvendt. Om den model på den anden side honorer opfattelsen af mennesket som helt og fuldt, kan sandelig diskuteres.
Ad.: 3.: Hvis du med "jødernes lov-og-retskultur" mener den formørkede bogstavtro læsning af noget som helst (det være sig religiøse, filosofiske som videnskabelige doktriner) er jeg for så vidt enig. Det forekommer mig at den eneste tilgang til dialog der ikke voldtager begrebet må være, at man indgår i dialogen ud fra denne grundantagelse "Det er muligt, jeg tager fejl". Hørelse, stemning eller skriftikus, all the same.
Hvad jeg imidlertid ikke finder rimeligt er at omtale og forfordømme hele befolkningsgrupper ved at omtale dem som rotter og svin. Jeg mener: det tilføjer vel ikke noget substantielt til dit argument? Derimod kan du forvisse dig om at disse menneskers "lov-og-retskultur" kun forstærkes og forskanses i fejlfornægtelse. Var det meningen?
Jeg vil gerne læse din blog, Jens. Men i ny og næ bliver dine indlæg meget lange (>60 A4-sider!!).
Men et helt seriøst spørgsmål: når du taler om gudlivet, forventes det så, at man faktisk tror på Gud (hvad man nu måtteligge i dette abstrakte(?) begreb). Det gør jeg nemlig ikke. Men det betyder ikke jeg fornægter et folkekirkeligt fællesskab – ja, faktisk mener jeg, vi i allerhøjeste grad savner noget at sætte i stedet, i dette sen-post-modernistifistiske samfund. Jeg kan godt lide Grosbøll, kan du nok høre.
Bedste hilsner
Mogens
for 20 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Nb.: husk at lægge mit svar på din blog ;-)
for 20 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Er du døv, Mogens? Jeg mener, véd du overhovedet, hvad det er du siger? Du lyder som en socialdemokratisk skolelære fra Tyskland! - Men det passer jo nok herresvinene på AU vældig godt, ja for så bliver de jo ikke afsløret, vel! Nu skal jeg fortælle dig noget, du aldrig glemmer, nok engang: Oldgræsk-romersk-katolsk-jødisk arv er ikke dansk. Og det betyder at oplysning-undervisning-og-ledelse af danskere, den danske menneskeslægts befolkning ikke kan og ikke må foregå i henhold dertil. - Du skulle tage og hjælpe til med at få lukket universiteterne-og-gymnasierne, så det menneskevarme danske hjerteblod kan stige op til vor medfødte forstand, derved lyse os op. Eller sagt med andre ord: Præster, Medicinere, Professorere, Gymnasielærere, Jurister, Dommere, m.fl. har INGEN interesse i oplysningstrolig retfærd af kærlighed for vort danske samfund. Nej, for så var de forlængst begyndt at rive satans løgn og lort ned. De patter på køteren, Mogens, ved du hvad det betyder?
for 19 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Hmm. Muligvis er jeg døv. Muligvis kan jeg ikke høre for støjen. Så fortæl mig da: hvad er så dansk?
for 18 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen Jamen ønsker du overhovedet at høre, mærke og vide det, kære Mogens?
for 18 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Hvorfor tvivler du på det?
for 18 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen Fordi det var et dumt spørgsmål, du stillede?
for 18 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Dumme spørgsmål er også nødvendige at få besvaret.
for 18 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Vi lærer dansk i skolen. I den forstand er dansk skriftlig dansk og dansk udtale. Det lærer vi, fordi vi ellers ville tale dialekt og videre i den forbindelse, ellers ikke ville kunne forstå en skid af SKRIFTEN; samt lov og ret. Og videre ellers ikke vill kunne forstå SKRIFTENs vanrøgt af vort kød, vort oprindelige hjertegode, vikongstro menneske, altså den danske slægt, vort samfund med sin historie. Når mennesker i et samfund vokser op uden af lære livet hos sig at kende, bliver kendskab og videre dermed domsmagt, dømmekraften forrykt. Livet hos sig er den personlige krop, født af forældre, der også er givet en personlig krop; og det er naturligvis menneskeslægten med alle sine anlæg og overlevelsesdrifter. Dertil kommer, nej dertil hører også samfundskulturhistoriens arv. Og det er jo altså ikke lige meget, om vi kalder den samfundskulturhistorie, jeg er vokset op i, og som mine slægtninge er vokset op i, ved sit rette navn. Vel! - Dansk er ved sin hele betegnelse, hvad der er pågået det danske samfunds kød gennem tiderne, altså DANMARK. Og forstandig dansk, som også hjertelig dømmekraft, er at vide dét.
for 18 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen
Ok, så du mener, at selve skolefaget dansk står i skriftens (altså den oldgræsk-romerske-katolsk-jødiske arvs) tjeneste, der, som en anden sirene, forfører os til ikke at kunne forstå at vi er en del af en familie- og folkeslægt. Men selv om jeg sagtens kan se pointen i at regelmennesket er styret af slavemoralen og at vi i sandhed er blevet et regel- og lovsamfund, der står i paradoksal modsætning til den individualisme som vi forfægter, forekommer det mig stadig at du får bundet danskheden (eller livet som dansker, slet og ret) ind i en alt for konservativ ideologi. Ja, jeg er godt klar over, at du mener at stå udenfor eller før ideologien, sådan som konservatismen ("den ægte, som Winkel-Holm kalder det på sin facebookside) altid har gjort.
Men selv konservatismen bunder i den erkendelse som Marx mere end nogen anden har fremhævet: at vi i vort liv med og mod hinanden, står i gensidige magt- og interesseforhold. Så hvis din grundopfattelse går på, at vi ikke kan vriste os fri af disse magtforhold gennem den romerlovkultur, som det moderne samfund rigtignok bygger på, er jeg helt enig. Intet er mere latterligt end argumentet om, at man ikke ulovligt har gjort. Men hvad er løsningen, Jens? Hverken konge- eller kirkelove kan dæmme op for denne magtens kendsgerning. Snarere må vi ty til Kants lille, men afgørende, bemærkning om, at vi aldrig kun må behandle et menneske som middel, men altid tillige som mål. Men den idé stammer jo fra revolutionsjøden Jesus.
Bemærk i øvrigt, at dette netop var grunden til, at jeg spurgte dig om folkekirkens rolle som folkeligt samlingspunkt. Mit problem er, at jeg bare ikke tror på at verden er skabt af en Gud. Eller måske har jeg til dato bare ikke forstået hvad ’Gud’ vil sige. Som tvivlende ateist er det faktisk et spørgsmål, jeg tænker en stor del over. Men som samfundssamlingsliturgi er den jo stærk som bare fanden.
Hvad er det så for en samfundskulturhistorisk arv du omtaler? Den kender jeg ganske godt. Husk på, at jeg er af såvel arbejderslægt som præsteslægt som, naturligvis, bondeslægt. Jeg kender til liv der lykkes og mislykkes. En væsentlig del af vores kulturhistoriske arv er overgangene fra feudalsamfund til bondesamfund til landbrugssamfund til industrisamfund til servicesamfund til nu senmoderne samfund eller hvad vi skal kalde det. Det er en konkret udvikling med stadigt nye livsvilkår for den enkelte dansker. Det interessante er, at vi ikke længere befinder os i det samme samfund. Feudal- og bondesamfundet er væk, men resten kan stadig findes rundt omkring i DK.
Selvfølgelig er der noget der er specielt dansk – og selvfølgeligt er det svært at sætte konkrete ord på. Men på den anden side deler vi også kultur med resten af Europa, Nordamerika og en del af Mellemøsten. Det er måske netop den særlige danske blanding, af kulturer der kan siges at udgøre en dansk kultur. Men den er ikke tvingende for mit liv. Arv og kultur kan jeg altid bryde fri af, med de konsekvenser det nu engang har.
Bedste hilsner i oplysningstrolig ånd og alt det der
Mogens
for 11 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Kære Mogens, jeg sagde SKRIFTEN! - Svinene i den akademisk-politiske universitær-statsborgerlige lagkage har INGEN interesse i oplysningstrolig retfærd af kærlighed for vort. Og det er ikke blot en belastning for enhvert menneske af dansk afstamning, nej, det er tilmed en etnisk udrensning af hjertelig sand forstand på Danmark. - Du argumenterer ud fra vor tidsregning, og det du har lært her i Danmark selvfølgelig, men jeg mener, du vil ikke kendes ved den afgørende forskel mellem: LIVET I AL EVIGHED, herunder sandheden og kærlighedens ærlige indrømmelser i gudlivet-menneskelivet-og-samfundets navn og så TIDENS DJÆVEL I AL UENDELIGHED. Sygdom og dårligdom opstår af syge domme, syg dømmekraft og tilsvarende gælder det dårligdom. - Du skitserer med andre ord samfundskulturhistoriske/erhversbetonede overgange ud fra tidshistorier, du har lært i skolerne, ja, men ikke nok med det: Du placerer dig selv for enden af udviklingen i et lokum af betegnelser kaldet "senmoderniteten", "tvivlende ateist" , "institutionel demokratidefinition, der i praksis" - bla, bla, bla - og lignende. Det forfører og fører med andre ord til den kæmpemæssige misforståelse, som vi kender og har hørt på hele vort ellers agtværdige liv, såsom: "Velfærdsstaten", "Danmark er et godt samfund", "vi skal sørge for en social integration af islam", "tage os godt af de svage og psykisk syge, der så uheldigvis er blevet påtvunget psykologiske indrømmelser af-sig-selv! eller bare slået ned på gaden af musvinske rotters hellige pligt" Ligeledes forfører det naturligvis dig selv til at tro, at du er tro, hvorfor du forsøger at være ærlig ved at kalde dig "tvivlende ateist", ja du taler som om du krydsede en tipskupon af. Du har hele tysker-svinet indenbords. - Din opgave forbliver med andre ord, at gøre som jeg har sagt: hjælp til med at lukke universiteterne-gymnasierne, så en ny uddannelses-kultur kan udvikle sig af vort forstandige danske kød. Om nødigt skal du i den henseende være forberedt på at sprætte mennesker af tysk afstamning i undervisningsbranchen op eller, hvilket jo følger af tyskersvinets kejser-nero-psykopatiske, universitær-stats-borgerlige logik, at sparke hjertet op i knolden på deres afkom. Du er dum, Mogens!
for 8 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Hvorfor skulle de ikke have interesse i det?

Selvfølgelig argumenterer jeg ud fra hvad jeg har lært. Men hvad gør du, Jens? Hvor har du lært det? Hvordan skal jeg kunne se forskellen, hvis ikke gennem argumentet.

Det forekommer mig, at der er mindre hørelse end netop indskrivelse i dine ord.
for 6 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen
Ja, lige netop, Mogens. Hvor har jeg lært det henne, ik' HELE DEN OPLYSNING-UNDERVISNING-OG-LEDELSESMÆSSIGE "BRANCHE" STINKER LANGT VÆK AF SATANS SELVRETFÆRDIG, lige netop den, der tager æren fra folk og dræner gudlivets børnehjerter, så livets nye vidnesbyrd aldrig for lov at opstå på forstand ærlig, personlig-menneskekødelig vis. Hør godt efter: Det er ikke folkeskolen, gymnasiet og universitetet, der har lært mig livet at kende! Tværtimod fører alle de mange svin i den branche lige netop den argumentation, fordi det fører til penge ud fra flertal-styrets anordning. Det er derfor sygdom, dårligdom, krig og degenerering fortsætter... Jeg gentager: Mit stykke personlig menneskekød er blevet brugt af dem, folkeskolen-gymnasiet-universitetet, til at få dem til at føle, at de er noget værd. Det er ligesåvel mig-eleven-studenten-den-studerende, der kommer med viden og indsigt, som det er omvendt. Ja det omvendte er noget svineri og ved du hvad, jeg har ikke stort tilovers for de mange svin, jeg har haft som lærere, nej, for de har ødelagt mere kundskab end de har givet mig. De er syge og deres sygdom er af indkultiveret art; derfor også forbundet med domskulturerne, altså også kristendommen.
for 5 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Jeg prøver sådan set blot at fortælle at jeg også har lært noget - uden for institutionen, hvis jeg må have lov at sige sådan. Personlige erfaringer er altafgørende for det at lære. Du tillægger det for stor betydning. Dermed tager du patent på definitionen af dansk. Det opponerer jeg i al stilfærdighed i mod.
for 3 timer siden · Synes godt om

Mogens Georg Andersen Primært fordi den ikke er en skid bedre end det du kritiserer.
for 3 timer siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen Ja, Mogens, naturligvis har du det, altså lært noget. - Jeg kan høre, at du er forudindtaget og sådan set allerede har puttet mig i pia-kjærsgård-hade-kassen. Kan du forklare mig, hvor den "kasse" kommer fra? Kan du høre hvem-og-hvilke institutioner og åndsretninger, der her i Danmark - inklusiv udenlandsk påvirkning, reformation, hjertepligt og kongelig menneskeforstandig lovgivning - ER DIREKTE ÅRSAG til den. For ser du, det kan jeg! - "Personlige erfaringer er altafgørende for det at lære. Du tillægger det for stor betydning", siger du. Vil du være venlig at gentage, Mogens!
2 sekunder siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen Om "patent på definitionen af dansk". Det er noget møj, at mennesker bilder sig ind, at sproget, altså først og fremmest modersmålet er et spørgsmål om DEFINITION. Den opfattelse kommer imidlertid fra den matematisk-naturvidenskabelig-teknologisk-teknokratiske-også-systemfascistiske kulturarv, fordi matematikkens "sprog" ikke kender sin åndsmæssige eller værensmæssige placering i Gudlivets hele hellige foretagende. Historisk set, siger jeg, at det naturvidenskabelige, metodiske sprog opstod som modstykke til det forrykte verdensbillede, som den jødisk-romersk-katolske krikke har på samvittigheden. Og bortset fra dualismerne, såsom den skizzofrene to-regimente-lære, der følger deraf, så blev matematikken på et tidspunkt opfattet som Guds-eget-sprog. Ja, og det skyldes, gentager jeg bekræftende, at den oldgræsk-romersk-katolske kirkes opkørte trosbekendelse lyder som følger: "Jeg tror på Gudfader den almægtige, himlens og jordens skaber"; en universalistisk, "altafgørende" Gud - al syg idealismes grund. (Som kontrast til sidstnævnte skal jeg sige, at jeg ikke tror på Gud, men er åbenbaret af Ham, nemlig af Gudlivets eget almindelige under på jord; Gudlivet betyder Gudlivets hele hellige foretagende på jord og der er ikke andet at gøre godt med for vort vedkommende. For mig er Livet Gud, deraf min betegnelse Gudlivet). - DEFINITION er altså en uting, noget skidt på samme måde som tidligere generationer gik og havde deres "PRINCIPPER". Og alt sammen er sådan set latin-legemets indfedtning af os, vort ellers naturlige, forstandigt medfødte ånds-krops-hjerte, hvorfor den sprog-ret-og-begrebslige dagsorden er sandfærdig, ærlig og hjertelig rengørelse af vort modersmål, navnene på vore institutioner og deres virksom. - Hvad gik der galt for mig? Det gjorde INTERNETTET (og den oldgræsk-latinske-stats-tysker-socialistiske arv, den som flertallet af danskerne kender som "offentligheden" og "det offentlige"). Digitaliseringen er en atomisering, der ødelægger al naturlig samhørighed. Facebook er kun et plaster på såret. Og af samme grund blev det kald for mig at sørge for at erlægge mit vidnesbyrd, inden "den nye tidslinje", for nu at sige det symbolsk, fik fat i folkens. Først og fremmest Danmark, da min hjertelige pligt jo bedst høres af mig i forhold til al vort. Lad mig sige det sådan her: Den nye informations-og-kommunikations-teknologi var en atombombe, der
2 sekunder siden · Synes godt omJens Haarup Mortensen Hov! - Lad mig sige det sådan her: Den nye informations-og-kommunikations-teknologi var en atombombe, der sprængte den lille danske skriftskultur i stumper og stykker. Af samme grund sidder tyskere-englændere-og-amerikanere i dag mentalt på den danske befolkning, hvad sprog-og-åndsvid angår, hvilket jo ikke er så lidt. Det slog mennesker ihjel, foruden at dræne kasserne ved simpelt bondefangeri og privat børs-spekulation! Og hvad betyder det så for VORT DANSKE LIVS SAMFUND!

Bottom of Form 1